ΕΝΕΣΙΜΗ ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΣΗ

Η ενέσιμη λιποδιάλυση είναι μια μη επεμβατική και ασφαλής μέθοδος που χρησιμοποιείται για να διαλύσουμε τοπικό λίπος. Πρόκειται για την ουσία φωσφατιδιλχολίνη (Phosphatidylcholine) η οποία έχει την δυνατότητα να καταστρέφει τα λιποκύτταρα όταν την εγχύουμε μέσα στο λιπώδη ιστό. Η ουσία αυτή χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην κοσμητική ιατρική, ενώ ξεκίνησε ως θεραπεία υπερλιπιδαιμίας.
 
Η χρήση της στη διάλυση του τοπικού πάχους δεν είναι επίσημα εγκεκριμένη, παρόλα αυτά όμως χρησιμοποιείται αρκετά εκτενώς, και είναι πολύ δημοφιλής, ειδικά στην Βραζιλία . Για λόγους ασφάλειας, επιβάλλεται η χρήση της φωσφατιδιλχολίνης να γίνεται μόνο σε μικρές ποσότητες. Όμως οι μικρές ποσότητες της ουσίας αυτής δημιουργούν μία περιορισμένη λιπόλυση. Για τον λόγο αυτό, χρειάζονται αρκετές  επαναλήψεις προκειμένου να επιτύχει κάποιος ένα ορατό αποτέλεσμα.
 
Μέθοδος εφαρμογής της ενέσιμης λιποδιάλυσης:
Η φωσφατιδιλχολίνη συνδυάζεται συχνά  με Organic Silicium και εγχύεται στην περιοχή του τοπικού πάχους με λεπτή βελόνα, διάχυτα, ώστε να έχει κατά το δυνατόν ομοιόμορφο αποτέλεσμα σε όλη την περιοχή. Από την επόμενη μέρα μπορεί να παρατηρήσει κανείς ένα οίδημα στην περιοχή και μία ελαφριά ενόχληση. Το οίδημα αυτό συμβάλλει στην σύσφιξη και υποχωρεί - στο μεγαλύτερο του μέρος – μέσα σε λίγες  ημέρες, ενώ μετά από 3 – 6 εβδομάδες μπορεί κανείς να επαναλάβει τη συνεδρία. Πόσες συνεδρίες θα χρειαστούν εξαρτάται από την ποσότητα του λίπους της περιοχής, καθώς και από την ποσότητα φωσφατιδιλχολίνης που θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε συνεδρία.
 
Δεν είναι μία μέθοδος που ενδείκνυται για μεγάλες ποσότητες λίπους, αλλά για πολύ μικρές και εντοπισμένες περιοχές. Η περιοχές, όπου πιο συχνά βρίσκει εφαρμογή η φωσφατιδιλχολίνη, είναι το διπλοσάγονο και τα λιπώματα.
 
Πρόσφατες μελέτες έχουν επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδους σε  85% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε ενέσιμη λιποδιάλυση. Στην αισθητική δερματολογία η σύνεση στη χρήση κάποιας μεθόδου είναι πολύ πιο σημαντική από τις δυνατότητες της ίδιας της μεθόδου.